فارسی

شهرک تفریحی ، توریستی جزیره قلم گوده بندرانزلی

مکان پروژه :
بندر انزلی - گیلان
تاریخ اجرا :
1391
کارفرما :
شرکت گسترش بین المللی گروه پاسارگارد
مساحت:
کاربری :
تفریحی توریستی
 • شهرک تفریحی قلم گوده بندرانزلی
 • شهرک تفریحی قلم گوده بندرانزلی
 • شهرک تفریحی قلم گوده بندرانزلی
 • شهرک تفریحی قلم گوده بندرانزلی
 • شهرک تفریحی قلم گوده بندرانزلی
 • شهرک تفریحی قلم گوده بندرانزلی
 • شهرک تفریحی قلم گوده بندرانزلی
شهرک تفریحی قلم گوده بندرانزلی شهرک تفریحی قلم گوده بندرانزلی شهرک تفریحی قلم گوده بندرانزلی شهرک تفریحی قلم گوده بندرانزلی شهرک تفریحی قلم گوده بندرانزلی شهرک تفریحی قلم گوده بندرانزلی شهرک تفریحی قلم گوده بندرانزلی