فارسی

معدن شن و ماسه میناب ساروج هرمزگان

مکان پروژه :
میناب - هرمزگان
تاریخ اجرا :
1387
کارفرما :
شرکت بازده کار
مساحت:
کاربری :
تولیدی معدنی
معدن شن و ماسه میناب ساروج هرمزگان
  • معدن شن و ماسه میناب
  • معدن شن و ماسه میناب
معدن شن و ماسه میناب معدن شن و ماسه میناب