فارسی

پروژه 200 واحدی شهرستان رشت

مکان پروژه :
رشت - گیلان
تاریخ اجرا :
1390
کارفرما :
مسکن و شهرسازی
مساحت:
کاربری :
مسکونی
پروژه 200 واحدی شهرستان رشت
  • پروژه 200 واحدی شهرستان رشت
  • پروژه 200 واحدی شهرستان رشت
  • در حال ساخت  پروژه 200 واحدی شهرستان رشت
پروژه 200 واحدی شهرستان رشت پروژه 200 واحدی شهرستان رشت در حال ساخت  پروژه 200 واحدی شهرستان رشت