فارسی

مجتمع مسکونی فرهنگیان بندرانزلی

مکان پروژه :
بندرانزلی-گیلان
تاریخ اجرا :
1388
کارفرما :
تعاونی مسکن فرهنگیان
مساحت:
کاربری :
مسکونی
مجتمع مسکونی فرهنگیان بندرانزلی
  • مجتمع مسکونی فرهنگیان بندرانزلی
  • مجتمع مسکونی فرهنگیان بندرانزلی
مجتمع مسکونی فرهنگیان بندرانزلی مجتمع مسکونی فرهنگیان بندرانزلی