فارسی

مجتمع مسکونی 98 واحدی سپیدار بندر انزلی

مکان پروژه :
بندرانزلی - گیلان
تاریخ اجرا :
1380
کارفرما :
مسکن و شهرسازی
مساحت:
کاربری :
مسکونی
مجتمع مسکونی 98 واحدی سپیدار بندر انزلی