فارسی

مجتمع مسکونی نیلوفر آبی متر و پل بندرانزلی

مکان پروژه :
بندرانزلی گیلان
تاریخ اجرا :
1384
کارفرما :
بخش خصوصی
مساحت:
کاربری :
مسکونی
مجتمع مسکونی نیلوفر آبی متر و پل  بندرانزلی
  • مجتمع مسکونی نیلوفر
  • مجتمع مسکونی نیلوفر
مجتمع مسکونی نیلوفر مجتمع مسکونی نیلوفر