فارسی

مجتمع مسکونی 160 واحدی نسیم لاهیجان

مکان پروژه :
لاهیجان-گیلان
تاریخ اجرا :
1380
کارفرما :
مسکن جوانان کشور
مساحت:
کاربری :
مسکونی
مجتمع مسکونی سپیدار انزلی
  • مجتمع مسکونی سپیدار انزلی
مجتمع مسکونی سپیدار انزلی